2024-04-19

2020 m. rudenį „Tikslas – Amerika“ projektas galbūt jau bus baigtas. Jei viskas bus gerai, laukia pati ilgiausia ekspedicija: iš Čikagos į Vakarų pakrantę ir atgal, pakeliui į tikslasamerika.lt žemėlapį įtraukiant lietuvišką paveldą Ajovoje, Nebraskoje, Minesotoje, Vašingtone, Oregone, Kalifornijoje, Arizonoje, Teksase ir Oklahomoje.

Kad ir kaip beplanavau tą maršrutą, supratau, kad viena svarbi detalė lietuviškosios Amerikos vaizde pernelyg toli į šalį nuo šio didelio rato: Florida. Užsukimas ten pareikalautų 1000 papildomų mylių važiavimo.

Todėl savo prieš du metus duotą pažadą Floridos lietuviams 2020 m. įtraukti į „Gabalėlių Lietuvos“ enciklopediją ir šią valstiją įgyvendinau dar iki „Tikslas – Amerika 2020“ ekspedicijos. Suderinau informacijos apie lietuvišką paveldą rinkimą su kitais savo tikslais Floridoje: susitikimais su klientais, kuriems padedame atrasti informaciją apie protėvius Lietuvos archyvuose, bei poilsiu.

Floridoje lietuviškas paveldas kitoks, nei buvome įpratę matyti JAV šiaurėje. Saint Petersburg lietuvių klubas kuklus – be didingų lietuviškų fasadų ar salių, kaip Baltimorėje ar Čikagoje. Užtat gyvas: čia į sekmadieninį susitikimą ir pasiklausyti mūsų pasakojimo atėjo apie 70 žmonių. Žiema – taigi, jų dar daugiau, nei įprastai. „Apie trečdalis klubo narių vasaras leidžia šiaurėje, žiemas – Floridoje“ – mums pasakojo.

Floridos lietuvių klubas
Floridos lietuvių klubas

Su vienu jų – Aleksu Gedmintu – netrukome susipažinti. Vyras papasakojo, kad, kaip mokslininkas, tyrinėjo Bingamtono pirmabangių bendruomenę, kai ši jau pamažu nyko – apie 1970-1980 m. Sužadino ir man prisiminimus iš pirmosios „Tikslas – Amerika 2017“ ekspedicijos. Bingamtonas. Lietus, išlikę lietuviški užrašai ir menas ant lietuviškos bažnyčios, uždarytos. „Lithuanian Ant‘l Assc Inc“ pastatas, kur, kiek supratau iš A. Gedminto, rinkdavosi komunistuojantys lietuviai. Galėjau prisiminti ir „Tikslas – Amerika 2019“, kuomet Jutikoje sutikau kunigą Joną Mikalajūną, paskutinį Bingamtono lietuvių bažnyčios kleboną. Apie jį A. Gedmintas irgi pasakojo – augintas, pasirodo, kaip lenkas, bet buvo tvirtai užsibrėžęs tapti lietuviškos parapijos klebonu.

Kai buvau pirmojoje 2017 m. ekspedicijoje, visi pasakojimai buvo man nauji. O dabar kiekvienas Pensilvanijos ar Ilinojaus kaimas, kur tik būta lietuvių, kažką sako – aš buvau ten ir galiu papasakoti, kas ten dabar. Po mūsų pristatymų prieina daug žmonių ir nori išgirsti daugiau tokių istorijų apie konkrečias vietoves. Ypač Floridos lietuvių klube, kurio beveik visi nariai jaunystę praleido kur nors kitur.

Labiausiai džiaugėsi tie, kurie „gimtąsias vietas“ išvydo dar pristatymo skaidrėse – deja, visų nudžiuginti negalėjome, nes kai lietuviškų vietų „Tikslas – Amerika“ žemėlapyje pažymėtos jau 675 lietuviškos Amerikos vietos, visų sutalpinti į 45 minučių pristatymą neįmanoma. Bet kad nėra pristatyme, nereiškia, kad nelankėme ar neatsimename – http://www.tikslasamerika.lt ir http://www.gabaleliailietuvos.lt yra viskas, viską galite išgirsti ir uždavę klausimą mums.

Floridos lietuvių klube
Floridos lietuvių klube

Aš pats Saint Petersburg lietuvių klubo istoriją išgirdau iš paties tinkamiausio žmogaus: 88 metų jo vadovės Angelės Karnienės. Ji – gyva klubo enciklopedija. Kaip pasakojo, pati buvo tarp keliasdešimties klubo steigėjų ir statytojų 1963-1964 m. Iš visų jų ji – vienintelė, likusi gyva. Dabar, po pusės amžiaus pertraukos, vėl grįžo prie klubo vairo – nes kas gi geriau žino klubą, už ją?

Pasirodo, visi klubo kūrėjai – išskyrus Angelę ir jos vyrą – buvo gerokai vyresni pirmabangiai, atvykę į pensiją iš šiaurės. Jie buvo uždirbę pinigų, klubą įsteigė be jokių skolų – bet iš inteligentų dipukų reikėjo pagalbos sutvarkant teisinius klausimus. Dabar jau klubas, būna, pritraukia ir trečiabangius. Deja, retokai. Kur kas dažniau – antrabangių palikuonis. Jų tėvai kadaise paseno ir išsikėlė į Floridą, o dabar tą patį daro vaikai.

Floridos lietuvių klube
Floridos lietuvių klube

Saint Petersburg buvo ir lietuviška koplyčia-vienuolynas. Irgi kuklūs. Kaip ir daugelis Floridos lietuvių, taip ir kunigai pranciškonai ten atvažiuodavo gyventi kaip į pensiją. Deja, ant pastato radome parašyta „For Sale“. Uždarytas prieš dvejus metus. Bet, priešingai nei kai kuriuose kituose miestuose, lietuvių mišių panaikinimas nelėmė bendruomenės sunykimo. Kaip rinkdavosi sekmadieniais po Mišių anksčiau, taip renkasi ir dabar – eina gal į skirtingas bažnyčias, bet juk visi gali paskui atvažiuoti į lietuvių klubą.

Skaityti daugiau apie lietuviškas vietas Floridoje:
1. Išsamus „Gabalėliai Lietuvos” lietuviškų vietų Floridoje aprašas
2. Mūsų kelionių vadovas po Floridą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *